Przedszkole  pracuje w reżimie sanitarnym

PROCEDURA_BEZPIECZENSTWA_W_OKRESIE_PANDEMII_COVID_1_09.2020.pdf