Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku

ul. Antoniukowska 9

telefon: 85 65 14 789

Przedszkole czynne jest w godzinach 6:30 - 17:30

Realizacja podstawy programowej: 7:30 - 12:30Przedszkole realizuje projekt:

Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS44 w Białymstoku

nr RPPD.03.01.01-20-0083/15 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020


Godziny pracy sekretariatu: wtorek i czwartek 8:00 – 16:00

Godziny przyjęć interesantów przez dyrektora: środa 12:00 – 15:30