Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku

ul. Antoniukowska 9

telefon: 85 65 14 789

Przedszkole czynne jest w godzinach 6:30 - 17:30

Realizacja podstawy programowej:[kolor 255,0,0 ] 7:30 - 12:30[/kolor]


Serdecznie zapraszamy na dni otwarte w Przedszkolu Samorządowym Nr 44 w Białymstoku

w soboty 25 marca i 1 kwietnia 2017 r. w godzinach 10:00 – 12:00


Przedszkole realizuje projekt:

Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS44 w Białymstoku

nr RPPD.03.01.01-20-0083/15 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Zapytania ofertowe w zakładce Program UE


Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek 8:00 – 12:00

Godziny przyjęć interesantów przez dyrektora: środa 12:00 – 15:30