Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku

ul. Antoniukowska 9

telefon: 85 65 14 789
e-mail ps44@um.bialystok.pl


Przedszkole  czynne
w godzinach 6:30 - 17:00

Przedszkole  pracuje w reżimie sanitarnym

PROCEDURA_BEZPIECZENSTWA_W_OKRESIE_PANDEMII_COVID_1_09.2020.pdf

 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odbiór dziecka przez upoważnioną na piśmie osobę pełnoletnią zamieszkującą we wspólnym gospodarstwie domowym.
Rodzic/opiekun prawny wypełnia „Upoważnienie do odbioru dziecka”
i dostarcza je do przedszkola. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka dostępny poniżej
 należy go wydrukować, wypełnić i dostarczyć do  placówki.

Upowaznienie_do_odbioru_dziecka.pdf