Terminy rekrutacji do przedszkoli podane są
w zakładce REKRUTACJA