REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
 w oparciu o kryteria ustawowe i samorządowe.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia wniosku w systemie elektronicznym bialystok.formico.pl.

Po wypełnieniu – wniosek należy wydrukować wraz z wymaganymi załącznikami , podpisać
i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

Szczegółowe informacje odnośnie naboru znajdziecie Państwo
 w zakładce  REKRUTACJA

DOKUMENTY W FORMIE PAPIEROWEJ WKŁADAMY DO SKRZYNKI
STOJĄCEJ POD SEKRETARIATEM