Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku

Akcja Policji
"Zostań w domu z Dobromisiem"

Od 27 kwietnia 2020 roku w każdy poniedziałek na stronie internetowej podlaskiej Policji www.podlaska.policja.gov.pl zostanie zamieszczona bajka edukacyjna w formie multimedialnego filmu
pod banerem akcji pt. #zostańwdomu z Dobromisiem. Tematyka bajki obejmuje zagrożenia wynikające
z nieostrożnego bądź niewłaściwego zachowania w domu, w lesie, nad wodą czy w kontakcie z nieznajomym.

 

http://podlaska.policja.gov.pl/pod/dzialania/prewencja/dzialania-profilaktycz/zostanwdomu-z-dob/64370,zostanwdomu-z-Dobromisiem.html

 
grupy