Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku

Oferta Przedszkola Samorządowego Nr 44 w Białymstoku

Podstawę programową realizujemy w godzinach 7:30 – 12:30

OFERUJEMY:

 • 125 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 5 oddziałach;
 • przestronne, słoneczne, wyposażone w kolorowe atestowane meble i zabawki sale;
 • rozległy, otoczony zielenią plac zabaw z urządzeniami terenowymi i 3 dużymi piaskownicami;
 • zajęcia szachowe dzieciom 5 - 6 letnim, oraz wszystkim dzieciom uczestnictwo w zajęciach rytmiki finansowanych z budżetu gminy;
 • możliwość zapisania dzieci starszych na lekcje religii.

REALIZUJEMY

 • program adaptacji, którego celem jest ułatwienie przekroczenia progu przedszkola nowo przybyłym maluchom i skrócenie okresu przystosowawczego. W maju i czerwcu odbywają się spotkania rodziców dzieci i nauczycieli, podczas których przy wspólnej zabawie wszyscy się nawzajem poznają. Owocuje to we wrześniu mniejszym stresem, zarówno dzieci jak i rodziców, ponieważ maluchy znają już swoje wychowawczynie i kolegów a rodzice wiedzą komu powierzają swoje pociechy;
 • „Program wychowawczy Przedszkola Samorządowego Nr 44 w Białymstoku” opracowany przez zespół nauczycieli, „Program profilaktyki płaskostopia” opracowany przez nauczyciela prowadzącego nieodpłatnie gimnastykę korekcyjną, program „Bezpieczny Przedszkolak”;
 • pracę wychowawczo – dydaktyczną prowadzimy w oparciu o programy wychowania przedszkolnego:
  1. „Razem w przedszkolu”
  2. „Od przedszkolaka do pierwszaka”
  3. „Nasze Przedszkole”
 • innowację pedagogiczną według koncepcji Fredericha Froebla „Dar zabawy”.

ORGANIZUJEMY:

 • bezpłatne koła zainteresowań: plastyczne, origami, teatralne oraz gimnastykę korekcyjną;
 • imprezy okolicznościowe i o charakterze rodzinnym: „Pasowanie na Przedszkolaka”, „Święto chleba”, „Dzień marchewki”, „Święto Pluszowego Misia”, „ Mikołajki”, „Święto Niepodległości”, "Patriotyczne śpiewanie", „Jasełka”, Bal karnawałowy, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Flagi”, „Święto Rodziców”, „Dzień Dziecka”, „Pożegnanie starszaków”;
 • wyjazdy dzieci do teatrów, wycieczki po mieście, do Muzeum w Ratuszu, do Galerii im. Sleńdzinskich i A. Karnego, wycieczki do ośrodków edukacji leśnej, do szkółki leśnej, do muzeum przyrodniczego, muzeum wsi, do gospodarstwa agroturystycznego.

WSPÓŁPRACUJEMY:

 • z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku, organizując spotkania Rodziców ze specjalistami. Na terenie Przedszkola prowadzona jest również terapia logopedyczna przez logopedę z tejże Poradni;
 • z Miejską Komendą Policji, oraz Strażą Miejską. Spotkania z przedstawicielami tych zawodów, są okazją do poznania zasad bezpiecznego zachowania dzieci podczas codziennych sytuacji, oraz poznania zasad ruchu drogowego;
 • z Książnicą Podlaską, ze Strażą Pożarną oraz pobliskimi szkołami podstawowymi.

UCZESTNICZYMY:

 • zrealizowaliśmy projekty grantowe: (w latach 2011 i 2012 projekt „Bawimy się w teatr”; 2013 – „Z mamą i Tatą stajemy się odbiorcami sztuki”; 2014 – „Z Mamą i Tatą spędzamy wolny czas poznając świat przyrody, kultury i sztuki”; 2015 – „Z Mamą i Tatą spędzamy wolny czas poznając świat przyrody, techniki, kultury i sztuki”; 2016 – „Poznajemy dziedzictwo kultury, sztuki i przyrody naszego kraju oraz regionu Podlasia” i „Rodzice partnerami Przedszkola”);
 • w akcjach charytatywnych „Góra grosza”, „Pełna miska dla schroniska”, „Szlachetna Paczka”;
 • w akcji zbierania żołędzi dla zwierząt z białostockiego Akcentu ZOO;
 • w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, w ramach której rodzice, dziadkowie oraz inne osoby czytają dzieciom literaturę.
W roku 2016 otrzymaliśmy certyfikat KIK 34 „Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej” poświadczający realizację szeregu działań prozdrowotnych mających na celu edukację i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej.