Podstawę programową realizujemy w godzinach 7:30 – 12:30
Budynek przedszkola jest po termomodernizacji i gruntownym remoncie.

OFERUJEMY:
• 125 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat;

• przestronne, słoneczne sale, wyposażone w kolorowe atestowane meble i zabawki;
• rozległy, otoczony zielenią plac zabaw z urządzeniami terenowymi;
• zajęcia języka angielskiego w ramach podstawy programowej;

PROWADZIMY:
• program adaptacji, którego celem jest ułatwienie przekroczenia progu przedszkola nowo przybyłym maluchom i skrócenie okresu przystosowawczego. W maju
 i czerwcu odbywają się spotkania rodziców dzieci i nauczycieli, podczas których przy wspólnej zabawie wszyscy się nawzajem poznają. Owocuje to we wrześniu mniejszym stresem, zarówno dzieci jak i rodziców, ponieważ maluchy znają już swoje wychowawczynie i kolegów a rodzice wiedzą komu powierzają swoje pociechy;
• pracę wychowawczo – dydaktyczną prowadzimy w oparciu o program edukacji przedszkolnej: "Wokół przedszkola”

 • Innowację pedagogiczną „Wykorzystanie klocków NUMICON
  w rozwijaniu kompetencji matematycznych dzieci
 • zajęcia innowacyjne z wykorzystaniem programu "Dar zabawy" wg koncepcji Fryderyka Froebla
 • Program „Przyjaciele  Zippiego”
 • Program „Bezpieczny Przedszkolak” 
 • Gimnastykę korekcyjną ( dzieciom 5 -6 letnim)
 • Zajęcia plastyczne rozwijające uzdolnienia dzieci w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
 • koło języka angielskiego „Lets read in Englisch”;
 • Koło origami
 • imprezy okolicznościowe i o charakterze rodzinnym: „Pasowanie na Przedszkolaka”, „Święto chleba”, „Dzień marchewki”, „Święto Pluszowego Misia”, „ Mikołajki”, „Święto Niepodległości”, „Jasełka”, Przedszkolne kolędowanie", Bal karnawałowy, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Flagi”, „Święto Rodziców”, „Dzień Dziecka”, „Pożegnanie starszaków”;
 • wyjazdy dzieci do teatrów, wycieczki po mieście, do Muzeum w Ratuszu, do Galerii im. Sleńdzinskich i A. Karnego, wycieczki do ośrodków edukacji leśnej, do szkółki leśnej, do muzeum przyrodniczego, muzeum wsi. 
 • WSPÓŁPRACUJEMY:

 • z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku, organizując spotkania Rodziców ze specjalistami. Na terenie Przedszkola prowadzone są konsultacje logopedyczne przez logopedę z tejże Poradni;
 •  z Miejską Komendą Policji, oraz Strażą Miejską. Spotkania z przedstawicielami tych zawodów są okazją do poznania zasad bezpiecznego zachowania dzieci podczas codziennych sytuacji, oraz poznania zasad ruchu drogowego;
 •  z Książnicą Podlaską, ze Strażą Pożarną oraz pobliskimi szkołami podstawowymi i przedszkolami. 
 • UCZESTNICZYMY:

 • w akcjach charytatywnych „Góra grosza”, „Pełna miska dla schroniska”,
 • w akcji zbierania żołędzi dla zwierząt z białostockiego Akcentu ZOO;
 • w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, w ramach której rodzice, dziadkowie oraz inne osoby czytają dzieciom literaturę,
 • w akcji "Białostocki tydzień czytania dzieciom"
 • Zrealizowaliśmy projekty grantowe: projekt „Bawimy się w teatr”; „Z mamą i Tatą stajemy się odbiorcami sztuki”; „Z Mamą i Tatą spędzamy wolny czas poznając świat przyrody, kultury i sztuki”; „Z Mamą i Tatą spędzamy wolny czas poznając świat przyrody, techniki, kultury i sztuki”; „Poznajemy dziedzictwo kultury, sztuki i przyrody naszego kraju oraz regionu Podlasia” i „Rodzice partnerami Przedszkola”);
 • W roku 2016 otrzymaliśmy certyfikat KIK 34 „Przedszkole przyjazne żywieniu
  i aktywności fizycznej” poświadczający realizację szeregu działań prozdrowotnych mających na celu edukację i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej.


Zrealizowaliśmy projekt „Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS 44 w Białymstoku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W ramach projektu dzieci otrzymały wsparcie w formie zajęć dodatkowych z języka angielskiego, zajęć rozwijających kompetencje matematyczne oraz przyrodnicze, uczestniczyły w wycieczkach do gospodarstwa agroturystycznego, ośrodków edukacji leśnej, do Białowieży.