Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole należy przelewać na dwa odrębne rachunki:

Opłatę stałą wnosimy na numer konta:

12 1240 5211 1111 0010 3556 7528


Opłatę za wyżywienie wnosimy na numer konta:

91 1240 5211 1111 0010 3556 7658