W roku szkolnym 2016/2017 zrealizowaliśmy projekt „Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS 44 w Białymstoku” nr RPPD.03.01.01-20-0082/15 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Wszystkie dzieci uczestniczyły w zabawach prowadzonych według założeń pedagogicznych Fredericha Froebla.
Z uwagi na fakt, że dzieci bardzo lubią bawić się prostymi, naturalnymi, nieskomplikowanymi kształcie i w formie materiałami, zaproponowano przedszkolakom „Dary”: piłeczki, klocki, mozaiki, patyczki, pierścienie, punkty, bryły sześcienne, koliste, walce – do samodzielnego tworzenia przez maluchy kompozycji, konstrukcji, wzorów, teatrzyków itp., czyli wszystkiego co podpowie dziecięca wyobraźnia.
W ramach realizacji projektu dzieci z dwóch najstarszych grup uczęszczające do Przedszkola Samorządowego Nr 44 w Białymstoku uczestniczyły w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje matematyczne i przyrodnicze. Zajęcia przyrodnicze polegały głównie na bezpośrednim doświadczaniu zjawisk, obserwacji, prowadzeniu hodowli roślin, wycieczkach do różnych ekosystemów, dzieci uczestnicząc w zabawach z wykorzystaniem tworzywa przyrodniczego poznały właściwości wody („Jaka jest woda?”, „Co się rozpuści?”, „Co pływa a co tonie?”); badały zależności zatonięcia przedmiotu od jego kształtu, poznały zjawisko napięcia powierzchniowego.
Zabawy z magnesami -„Magnetyczny tor”, -„Magnesowe czary”, teatrzyk sylwet „Przygody małego Magnesika”- pozwoliły dzieciom zrozumieć co to jest magnetyzm?, pole magnetyczne? dzieci określały cechy magnesu, sprawdzały, które przedmioty są przyciągane przez magnesy, a które nie.
Z dużym zainteresowaniem dzieci oglądały przez lupę i mikroskop różne minerały, badały ich właściwości, określały kolor, fakturę, twardość, uzyskały wiedzę na temat procesu powstawania węgla i soli, założyły hodowlę kryształków soli ze słonej wody.
Ogromną radość sprawiły dzieciom zabawy światłem i cieniem, pozwoliły małym odkrywcom na zrozumienie mechanizmu powstawania cienia „Zaczarowane cienie”, „Kto ukrył się za parawanem?, „Zgadnij co robię?”.
Dzieci samodzielnie przygotowały karmę dla ptaków (kule z nasionami i tłuszczem, pojemniki wypełnione nasionami).

Poznając życie w ogrodzie miały okazję do obserwowania owadów w ich naturalnym środowisku. W ogrodzie przedszkolnym rozmawialiśmy również na temat drzew i ich znaczenia dla środowiska, dzieci określały wiek drzewa po słojach, oglądały przyrosty, poznały co to jest kora, jaką role pełni, oglądały choroby drzew.
Podczas zajęć matematycznych dzieci bawiły się kolorowymi liczbami – poznawały składniki liczby, klasyfikowały, konstruowały gry planszowe, rozwiązywały „sudoku” przedszkolaka, rozwiązywały zadania z treścią, bawiły się rytmami.
Dzieci młodsze uczestniczyły w zajęciach języka angielskiego – w formie zabawy maluchy poznawały słówka w języku angielskim, uczyły się piosenek, wykonywały polecenia lektora wydawane w języku angielskim.
Wszystkie dzieci dwukrotnie złożyły wizytę w Białostockim Teatrze Lalek uczestnicząc w spektaklach teatralnych, odwiedziły też „Piwnicę Lalek”.

W ramach projektu zorganizowano wyjazdy edukacyjne mające na celu poznawanie środowiska przyrodniczego.
Dzieci starsze uczestniczyły w wycieczce do Białowieży, gdzie odwiedziły Rezerwat Żubrów i Muzeum Białowieskie, oraz w wyjeździe edukacyjnym do Ośrodka Edukacji Leśnej w Poczopku, gdzie w obejrzały „Galerię na skraju Puszczy”, zapoznały się z poromierzem, zegarem
słonecznym, oglądały ksylotekę, bawiły się wśród megalitów, oglądały ptaki w wolierach. Spacer „tropinką” był okazją do poznania śladów dzikich zwierząt.
Dzieciom młodszym zorganizowano wyjazdy
edukacyjne do Arboretum w Kopnej Górze i gospodarstwa agroturystycznego. W Arboretum maluchy odbyły spacer po lesie, oglądały żabki w oczku wodnym, bawiły się na placu zabaw. W gospodarstwie agroturystycznym dzieci na własne oczy zobaczyły skąd się bierze mleko, z wielkim zainteresowaniem oglądały zwierzęta domowe, wspaniale bawiły się na placyku zabaw i na dmuchańcach.

                                                                            

 

 Małgorzata Borowska-Wiktorko,  Ewa Dębowska