Rozkład dnia w naszym przedszkolu

6:30 schodzenie się dzieci; praca wg planu grupy dyżurującej;
  7:30–12:30 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
7:30 układanki i zabawy stolikowe usprawniające percepcje wzrokową oraz wzrokowo – ruchową.
  kontakty okolicznościowe;
  zabawy dowolne w kącikach zainteresowań;
  praca wyrównawcza;
  prace z dziećmi uzdolnionymi;
  prace porządkowo – gospodarcze;
  zabawy ze śpiewem;
8:15 przygotowanie do śniadania;
  ćwiczenia poranne w grupach 5 – 6 latków;
  zabawa ruchowa w grupach 3 – 4 latków;
  czynności samoobsługowe w łazience;
8:30 śniadanie;
9:00 Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, rozwijania twórczej postawy dzieci.
  Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia, doskonalenia sprawności umysłowych.
  Zajęcia odbywają się z całą grupą lub w zespołach, w oparciu o założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  Pobyt na podwórku zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym, poznawanie środowiska przyrodniczego;
   
11:20 przygotowanie do obiadu;
  czynności samoobsługowe;
11:30 obiad;
12:00 leżakowanie (dzieci 3 – 4 letnie) lub ćwiczenia relaksacyjno – uspokajające;
  ćwiczenia i zabawy utrwalające zdobyte umiejętności i wiadomości (dzieci 5 - 6 letnie);
  praca wyrównawcza;
  praca indywidualna;
  zajęcia dodatkowe;
14:00  zabawa ruchowa;
  czynności samoobsługowe;
14:15 przygotowanie do podwieczorku;
14:30 podwieczorek;
15:00 Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci.
  Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności;
  Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie w zależności od warunków pogodowych.
16:00 przekazanie dzieci oddziałowi dyżurnemu;
  praca wg planu tego oddziału do godziny 17:00.

W oparciu o ramowy rozkład dnia nauczycielki ustalają dla swoich oddziałów szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.