Rozkład dnia w naszym przedszkolu


W oparciu o ramowy rozkład dnia nauczycielki ustalają dla swoich oddziałów szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.