Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku

Rozkład dnia w naszym przedszkolu

6:30schodzenie się dzieci; praca wg planu grupy dyżurującej;
7:30–12:30 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
7:30układanki i zabawy stolikowe usprawniające percepcje wzrokową oraz wzrokowo – ruchową.
kontakty okolicznościowe;
zabawy dowolne w kącikach zainteresowań;
praca wyrównawcza;
prace z dziećmi uzdolnionymi;
prace porządkowo – gospodarcze;
zabawy ze śpiewem;
8:15przygotowanie do śniadania;
ćwiczenia poranne w grupach 5 – 6 latków;
zabawa ruchowa w grupach 3 – 4 latków;
czynności samoobsługowe w łazience;
8:30śniadanie;
mycie zębów;
9:00Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, rozwijania twórczej postawy dzieci.
Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia, doskonalenia sprawności umysłowych.
Zajęcia odbywają się z całą grupą lub w zespołach, w oparciu o założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Pobyt na podwórku zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym, poznawanie środowiska przyrodniczego;
11:00przygotowanie do obiadu;
czynności samoobsługowe;
11:30obiad;
12:00leżakowanie (dzieci 3 – 4 letnie) lub ćwiczenia relaksacyjno – uspokajające;
zajęcia dodatkowe;
praca wyrównawcza;
praca indywidualna;
ćwiczenia i zabawy utrwalające zdobyte umiejętności i wiadomości (5 – 6 latki);
14:00przygotowanie do podwieczorku;
zabawa ruchowa;
czynności samoobsługowe;
14:30podwieczorek;
15:00Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci.
Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności.
Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie w zależności od warunków pogodowych.
16:00przekazanie dzieci oddziałowi dyżurnemu;
praca wg planu tego oddziału do godziny 17:30.

W oparciu o ramowy rozkład dnia nauczycielki ustalają dla swoich oddziałów szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.