Współpraca

Nasze Przedszkole współpracuje z:
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,
 • Przedszkolami z Osiedla Antoniuk,
 • Szkołami Podstawowymi Nr 7 i 15,
 • Książnicą Podlaską,
 • Miejską i Wojewódzką Komendą Policji,
 • Miejską Komendą Straży Pożarnej,
 • Strażą Miejską,
 • Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego.
 • Uniwersyteckim Muzeum Przyrodniczym im. A. Myrchy w Białymstoku,
 • Ośrodkiem Edukacji Leśnej w Poczopku