Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku

Zajęcia dodatkowe

  • Kółko plastyczne
  • Kółko origami
  • Religia: prawosławna i katolicka (5-cio i 6-cio latki) – raz w tygodniu
  • Terapia pedagogiczna
  • Terapia logopedyczna
  • Rytmika
  • Gimnastyka korekcyjna