Zajęcia dodatkowe

  • zajęcia plastyczne rozwijające uzdolnienia dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • kółko origami
  • kółko języka angielskiego 
  • Gimnastyka korekcyjna z udziałem dzieci 5 -6 letnich ze wskazania lekarza ortopedy
  • Religia: prawosławna i katolicka (5-cio i 6-cio latki) – raz w tygodniu