Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku

Zajęcia dodatkowe

  • Kółko plastyczne
  • Religia: prawosławna i katolicka (5-cio i 6-cio latki) – raz w tygodniu
  • Rytmika
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Szachy z udziałem dzieci 5 - 6 letnich